Opłaty

Wpisowe jednorazowe 500 zł.
Czesne 1300 zł obejmuje

-zajęcia programowe

-zajęcia językowe- angielski

-zajęcia językowe-hiszpański

-tańce

-rytmika

-zajęcia logopedyczno-poznawcze

-zajęcia matematyczno-przyrodnicze

-wyżywienie

-indywidulane zajęcia logopedyczne (jeśli zalecana jest terapia)- 1 raz w tygodniu.

W razie nieobecności przysługuje zwrot za żywienie
w wysokości 10 zł/dzień