Cennik

 CENNIK  
 Pobyt całodzienny z obiadem i podwieczorkiem  1250 zł
Opłata wakacyjna 300 zł (100% nieobecności)
Opłata za jeden dzień 65 zł (z obiadem) 65 zł
pojedyncza godzina 15 zł
Przyprowadzenie dziecka/odprowadzenie 14 zł.
Wpisowe (opłata jednorazowa) 500 zł

Opłata wpisowa zawiera, materiały
plastyczne i dydaktyczne, upominki okazjonalne

 Abonament miesięczny obejmuje wszystkie zajęcia prowadzone w placówce.

  • Język hiszpański (2 razy w tygodniu)
  • Język angielski (2 raz w tygodniu)
  • Rytmika (1 raz w tygodniu)
  • Rytmika po angielsku (1 raz w tygodniu)
  • Taniec (1 raz w tygodniu)
  • Zajęcia sportowe (1 raz w tygodniu)
  • Zajęcia logopedyczne (1 raz w tygodniu)
  • Plastyka (codziennie)
  • Zabawy Fundamentalne (codziennie)