Zasady ogólne

Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.30 – 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 — 6, w uzasadnionych przypadkach przyjmowane są dzieci dwuipółletnie
Liczba dzieci w grupie wynosi max. 15 dzieci.

Dzieci korzystają z posiłków: śniadanie, obiad - I danie: zupa, obiad - II danie, oraz podwieczorek - owoc. Zasady wnoszenia opłat opisane są w dziale Cennik.

Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia, ustalone z uwzględnieniem wymagań podstawy programowych.
Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.

Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (zgodnie z zapisem w statucie).

Rezygnację z miejsca w przedszkolu należy zgłosić na piśmie z miesięcznym terminem wypowiedzenia.