Rytmika

Celem programu z rytmiki jest rozwój muzyczny i fizyczny dzieci. Dzięki zajęciom dziecko ma możliwość stać się aktywnym, myślącym, wrażliwym, twórczym i otwartym człowiekiem. Celem tego programu jest pokazywanie piękna muzyki, próby jej interpretacji. Niezwykle ważnym jest więc, by rytmikę prowadziła osoba kompetentna, z odpowiednim wykształceniem muzycznym, posiadająca odpowiednie warunki fizyczne do śpiewu.

Cele kształcenia muzycznego

 • rozpoznawanie i reagowanie na dźwięki wysokie i niskie,
 • określanie kierunku linii melodycznej,
 • rozróżnianie barwy dźwięku,
 • rozpoznawani i reagowanie na zmiany dynamiczne w muzyce,
 • rozpoznawanie brzmienia instrumentów,
 • śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru,
 • poznanie tańców ludowych różnych regionów Polski,
 • poznanie muzycznych wielkich twórców
 • rozwijanie poczucie rytmu, tempa, dynamiki oraz wrażliwość na ich zmiany,
 • rozwijanie wrażliwość na strukturę utworu,
 • rozwijanie własną inwencję twórczą: improwizacje wokalne, instrumentalne, swobodna ekspresja ruchowa)
 • rozwijanie pamięci muzycznej,

Zajęcia muzyczne prowadzi pani Beata Guzikiewicz.