Serdecznie informujemy, iż wraz z nowym rokiem szkolnym 2018/2019, Mamy Czas wprowadza nastepujące zmiany:

Uwaga: W przypadku planu tygodniowego dla wszystkich oddziałów, taka informacja będzie przedstawiona w osobym wpisie na stronie Mamy Czas, jak i przesłana na adres email oraz wywieszona w szatniach. Planowany termin: do końca września.

Pozdrawiamy – zespół Mamy Czas:)