Mamy Czas

Zasady Ogólne – punkt przedszkolny

Zasady ogólne

Przedszkole czynne jest w godzinach od 7.30 – 17.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 — 6, w uzasadnionych przypadkach przyjmowane są dzieci dwuipółletnie. Liczba dzieci w grupie wynosi max. 15 dzieci.

Dzieci korzystają z posiłków: śniadanie, obiad – I danie: zupa, obiad – II danie, oraz podwieczorek. Zasady wnoszenia opłat opisane są na stronie Opłaty.

Organizację pracy w ciągu dnia określają program dnia/tygodnia, ustalone z uwzględnieniem wymagań podstawy programowych. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.

Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (zgodnie z zapisem w statucie).

Rezygnację z miejsca w przedszkolu należy zgłosić na piśmie z miesięcznym terminem wypowiedzenia.