Mamy Czas

Misja i Wizja

„Dziecko ma być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci-są ludzie.” – J.Korczak

Misja

Wiemy, że najważniejszym dobrem jest dobro dziecka. Otaczamy dzieci troska i miłością, zapewniamy im opiekę. Nasze przedszkole jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptacje szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami

Wizja
  • Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
  • Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzonewarunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
  • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze
    sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w rozwiązywaniu problemów przedszkolaków.
  • Przedszkole propaguje edukację prozdrowotną oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci
    wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnymotoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.
  • Przedszkole współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do współpracy z przedszkolem. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
  • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.