Wiemy, że najważniejszym dobrem jest dobro dziecka. Otaczamy dzieci troska i miłością, zapewniamy im opiekę. Nasze przedszkole jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptacje szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami

Zapraszamy !