Mamy Czas

Praca dydaktyczna

Praca dydaktyczna

Punkt przedszkolny „Mamy Czas” to miejsce, w którym dzieci mają możliwość kształtować swe zdolności i umiejętności – zwłaszcza przyszłe, potrzebne przede wszystkim w życiu szkolnym. Każde dziecko ma w sobie wielki potencjał, trzeba tylko zadbać, by się rozwinął i nieprzewidywalne przeszkody nie zaburzyły przyszłości małego człowieka. Chcemy nauczać poprzez najbardziej naturalny sposób przyswajania wiedzy- przez zmysły, muzykę, naturalną zdolność szybkiego przyswajania wiedzy.

Wszyscy jesteśmy świadomi występowania i działania zmysłu wzroku, słuchu, węchu, smaku. Ale wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że układ nerwowy każdego człowieka rejestruje też informacje płynące z dotyku, ruchu, grawitacji czy pozycji ciała. Jeśli dziecko panicznie boi się huśtania, nie lubi kołysania, nie pozwala się dotknąć, gwałtownie (nieadekwatnie) reaguje na bodźce to może mieć problem z integracją zmysłów- to zaburza jego rozwój i warto podjąć kroki w celu określenia problemu i jego wyeliminowania. Zazwyczaj bowiem uczymy się przez kilka zmysłów równocześnie (nauczanie polisensoryczne) i jeżeli któryś z nich jest zaburzony negatywnie wpływa na przyswajanie wiedzy. Dziecko uczy się, gdy bada, patrzy, wącha, słucha i dotyka. Świetnie wchłania wiedzę poprzez piosenkę (muzykę), ruch i zabawę.

Pozwalamy więc dziecku doświadczać tego, co go otacza w przedszkolu i środowisku przyrodniczym. Trudne sytuacje tłumaczymy i wyjaśniamy, by każde z dzieci czuło się bezpiecznie. Zwracamy też jego uwagę na zagrażające niebezpieczeństwa. Zapewniamy mu jak najwięcej doznań sensorycznych, poznawczych i emocjonalnych.

Nasz program edukacyjny zakłada działania profilaktyczne mające na celu stymulowanie najmłodszych do zdobywania wiedzy i umiejętności w ten najbardziej naturalny sposób. Zwracamy też baczną uwagę, na rozwój komunikacji i mowy u najmłodszych. Dzieci mają też możliwość poznawania języka angielskiego i hiszpańskiego. Dbamy o to, by dzieci przebywały w przyjaznej i miłej atmosferze, otoczone szacunkiem i ciepłem- bo tylko wtedy są w stanie przyswajać najwięcej. Czas jest tak zorganizowany, by maluchy nie nudziły się, miały czas na twórcze aktywności ale i na zabawę spontaniczną.

W swojej pracy panie opiekunki wykorzystują:

 • Pedagogikę zabawy,
 • Kinezjologię edukacyjną dr Paula E. Dennisona,
 • Ćwiczenia wg Weroniki Sherborne
 • Zabawy FundaMentalne
 • Autorski program stymulacji zmysłowej

Zasady, którymi się kierujemy:

 • W naszym przedszkolu staramy się, by każde dziecko miało możliwość osiągnięcia sukcesu w prostych grach i zabawach- w ten sposób wspieramy jego poczucie wartości, bycia kimś ważnym.
 • Wdrażamy maluchy do samodzielności- pomagamy ile trzeba, ale nie wykonujemy czynności za dziecko.
 • Zwracamy uwagę na komunikację i mowę dzieci. Rozwijamy słownictwo, nie tylko przez codzienne czytanie bajek, ale też poprzez ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy artykulacyjne, rozwijanie funkcji przydatnych w mówieniu.
 • Dajemy dziecku czas na rozwiązanie problemu, nie karcimy, nie oceniamy, nie rozkazujemy „przeproś”, ale namawiamy, by dziecko przemyślało sprawę i samo podjęło naprawienie błędu czy rozwiązanie konfliktowej sytuacji,
 • Chwalimy za pracę ale przede wszystkim zachęcamy do działania, mamy na uwadze zainteresowania dziecka; nie zmuszamy do robienia rzeczy dla dziecka nieciekawych- zastępujemy je innymi pracami,
 • Nie porównujemy dzieci- każde jest dla nas otwartą książką, w której możemy znaleźć wiele interesujących rzeczy, każde ma nam coś ciekawego do pokazania.
 • Pozwalamy, by rodzice uczestniczyli w zajęciach, bywali częściej w przedszkolu jeśli mają taką chęć i potrzebę,