Mamy Czas

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo – profilaktyczny

Program wychowawczy został stworzony w celu realizacji fundamentalnych wartości. Pragniemy wykorzystać każdą, nawet najkrótszą chwilę na pracę nad rozwojem poznawczym oraz emocjonalno-społecznym dzieci. Chcemy je wspomagać i ukierunkowywać zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, dlatego też określiłyśmy główne zasady funkcjonowania naszych wychowanków zarówno w przedszkolu jak i poza nim.

CELE OGÓLNE:

– ukierunkowanie rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości oraz wspomaganie go,

– kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie,

– rozwijanie postaw prozdrowotnych,

– kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć,

– uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków,

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– wspieranie twórczych działań dziecka w różnych dziedzinach aktywności,

– kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych,

– rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,

– stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych,

– kształtowanie postaw moralnych: kultura osobista, życzliwość, uprzejmość, prawdomówność,

– kształtowanie czynności samoobsługowych,

– wdrożenie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo,

SPOSOBY REALIZACJI:

– pogadanka,

– zabawy tematyczne, grupowe, dydaktyczne,

– piktogramy,

– prace plastyczne,

– opowiadania.

FORMY NAGRADZANIA:

– pochwała wobec grupy,

– pochwała indywidualna,

– pochwała przed rodzicami,

– drobna nagroda rzeczowa: naklejka, odznaka uznania, dyplom.

ZASADY- CELE I SPOSÓB REALIZACJI
ZasadaSposób realizacjiCele
Chodzimy po salichodzimy wolnodziecko biega tylko w czasie zajęć sportowych i na placu zabaw
uważamy na dzieci siedzące na dywaniereaguje na komunikat „Stop”, światło czerwone itp.
w przedszkolu chodzimy, na placu zabaw biegamypotrafi nazwać konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwem jeśli nie będzie przestrzegać zasady
omijamy budowle innych dzieci oraz zabawki, którymi się bawią
biegamy tylko na zajęciach jeśli Pani wyda takie polecenie
Uczestniczymy w zajęciachsłuchamy, co Pani mówi i wykonujemy poleceniadziecko respektuje prawo do wypowiedzi innych bez przerywania
staramy się uczestniczyć w zajęciachstara się uczestniczyć w zajęciach i wie, jak się zachować w ich trakcie
nie przerywamy w trakcie czytania, śpiewaniawykonuje polecenia
powtarzamy to, o co poprosi Wychowawcapotrafi skupić się, wyciszyć, by lepiej przyswajać wiedzę
jeśli ktoś mówi, nie przerywamy, czekamy aż skończy opowiadać
Wychodzimy z saliz sali wychodzimy za zgodą nauczyciela/wychowawcydziecko wie kiedy może wyjść z sali
wychodzimy w celu umycia rąk, skorzystania z toalety, kiedy wychodzimy na spacerwie, że należy zapytać o wyjście nauczyciela/ wychowawcę
Jemy posiłekposiłek spożywamy w spokojudziecko wie jak należy zachować się przy stole
posługujemy się sztućcami w sposób bezpiecznydziecko wie jakich zwrotów grzecznościowych należy używać w czasie spożywania posiłku
po skończonym posiłku odchodzimy od stołu cicho, odsuwając lekko krzesło i mówiąc „dziękuję”
Bawimy się zabawkaminie przeszkadzamy sobie nawzajem np. nie wyrywamy innym zabawkidziecko wie jak używać zabawek
po skończeniu zabawy odkładamy zabawkę na miejscepotrafi poczekać aż kolega/koleżanka skończy się bawić
nie niszczymy zabawek: nie rzucamy, nie kopiemy, nie chodzimy po zabawkachpotrafi być cierpliwy
nie niszczymy zabawek: nie rzucamy, nie kopiemy, nie chodzimy po zabawkachdziecko bawi się tak, aby nie przeszkadzać innym
szanuje zabawki
Bawimy się razemprzestrzegamy reguł w trakcie wspólnej zabawydziecko staje się koleżeńskie
zapraszamy innych do zabawywie, że wspólna zabawa jest czymś przyjemnym
pomagamy sobiepotrafi zastosować zwroty grzecznościowe „proszę, dziękuję”
zwracamy się do siebie po imieniurozumie potrzebę rozstrzygania sporów bez agresji fizycznej i psychicznej,
odzywamy się miło, kulturalnie
nie popychamy innych
Wychodzimy na spacernie oddalamy się,dziecko wie jak należy zachować się na ulicy, przy przejściu dla pieszych,

słuchamy poleceń wychowawcy/nauczyciela,reaguje na polecenia wychowawcy np. zatrzymaj się, stop, ustawiamy się w pary,
chodzimy parami, pilnujemy kolejnościrozumie konsekwencje nie stosowania zasady
przestrzegamy zasad ruchu drogowego