Rodzice pokrywają tylko koszty wyżywienia: 15 PLN/dzień .
Resztę kosztów pokrywa miasto Warszawa.